General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2009-09-16- Putovní výstava Příběh kapky

- Praha, 16.září 2009 – Tisková konference, kterou pořádá Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. společně s Akademií věd ČR seznámí média s projektem putovní výstavy nazvané Příběh kapky.

V prosinci 2009 uplyne 50 let od udělení Nobelovy ceny v oboru chemie Jaroslavu Heyrovskému za objev a rozvoj polarografie. Putovní výstava uspořádaná k připomenutí tohoto výročí představí ve fotografiích, filmech, písemných dokumentech, přístrojích a dalších exponátech příběh českého vědce Jaroslava Heyrovského. Výstava se snaží přiblížit návštěvníkům osobnost Jaroslava Heyrovského (20.12.1890-27.3.1967), vědce, který svůj život věnoval bádání v oboru fyzikální chemie a po objevení polarografie vybudoval na Karlově universitě polarografickou školu, později v rámci Čs. akademie věd vedl Polarografický ústav, a Československo se tak stalo centrem výzkumu v polarografii pro celý svět, neboť do Československa přijížděli vědci a studenti z celého světa učit se této nové metodě, jež měla posléze široké užití v oborech, jako bylo zdravotnictví, hutnictví, těžká chemie, potravinářství či životní prostředí. Jeho vědecká práce byla teprve po 37 letech od objevu oceněna Nobelovou cenou.

Organizátorem a garantem výstavy je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, v.v.i., z jehož archivu pocházejí přístroje, filmový materiál a řada fotografií a písemných dokumentů tvořících expozici. Jejími autory jsou pracovníci ÚFCH JH: Ing. Květa Stejskalová, CSc., Michael Heyrovský, Ph. D. a prof. RNDr. Robert Kalvoda, DrSc. Vznik výstavy doprovází podpora zatím téměř desítky partnerů, kteří k jejímu uspořádání propůjčili své prostory či její vznik podpořili finančně.

Expozice je tvořena sadou dvanácti plakátů (formát A0 a A1), které s využitím fotografií a dokumentů přibližují návštěvníkovi život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinného alba, z nichž některá fota dosud nebyla na veřejnosti prezentována. Řada fotografií, diapozitivů a písemných materiálů z archivu ÚFCH JH ilustruje výzkumnou práci J. Heyrovského a jeho týmu. Druhou část expozice tvoří přístroje (vývojová řada 8 -10 polarografů), skleněné polarografické nádobky, ukázky knih a publikací o polarografii. diapozitivy. Filmy zhotovené v 50. a 60 letech dokumentující Heyrovského výzkum jsou promítány v části expozice ve formě nekonečné smyčky. Výstava je doplněna doprovodným programem řady popularizačních přednášek nejen o Jaroslavu Heyrovském a jeho výzkumu v oboru polarografie, ale i o současné vědě a výzkumu v oboru fyzikální chemie, kterou se vědci v ÚFCH JH zabývají dnes.

Příběh kapky je další z řady popularizačních akcí, kterými ÚFCH JH pravidelně seznamuje zájemce o přírodní vědy z řad veřejnosti s vědou a výzkumem, který za zdmi budovy v Dolejškově ulici na Praze 8 každodenně probíhá. Ročně ústav při přednáškách, exkursích, odborných stážích a praxích, které vědci pro studenty a pedagogy ze středních škol pořádají, navštíví okolo 500 studentů.

Putovní výstava již navštívila města Pardubice (23.9.-18.10., budova FCHT Univerzity Pardubice), Brno (21.10.-8.11., Hvězdárna a planetárium M. Koperníka) a v závěru roku se vrací do Prahy, aby ji mohli navštívit i Pražané (2.12.-18.12, Karolinum Univerzity Karlovy).

Aktuální informace o výstavě přinášejí její webové stránky.POSTER_01.jpgPOSTER_06.jpg
Ukázka dvou plakátů (formát A0) ze série 12 plakátů tvořící 1. část expozice...

exp_DSC_1540.JPG
UKázka některých přístrojů-polarografů, ze kterých je tvořena 2. část expozice....

3. čát expozice vytváří nekonečná smyčka filmů z 50.- 60.let věnovaných polarografii a profesoru Heyrovskému (spusť ukázku).

F3.jpg
Jaroslav Heyrovský (20.12.1890-27.3.1967)

obr02a.jpg
J. Heyrovský a jeho žák M. Shikata (foto pořízeno v Londýně v prosinci 1923)


polarograf.jpg
První polarograf (1924) navržený Heyrovským a Shikatou, zkonstruovaný v dílnách Univerzity Karlovy v Praze

obr04a.jpgobr04b.jpg
Zlatá medaile Nobelovy Ceny Jaroslava Heyrovského (přední a zadní strana)

obr01b.jpg
Rtuťová kapková elektroda - stále stejné kapky rtuti - před sto lety, dnes nebo za sto let.....
a kouzlo zakleté v jejich neustále se obnovujícím povrchu.


Text: K.Stejskalová; foto: archiv ÚFCH JH

http://abicko.avcr.cz/2009/12/03/index.html

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz