General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2009-05-21 - Two young scientists from JHI awarded by Otto Wichterle Award (in Czech)

21.5.2009 - Předseda Akademie věd ČR ocenil výzkumnou práci 24 mladých vědců AV ČR Premií Otto Wichterleho pro rok 2009.

Mezi oceněnými byli také dva mladí vědci z ÚFCH JH: Mgr. Jiří Pinkas, Ph. D. z Oddělení syntézy a katalýzya Mgr. Viktoriya Poterya, Ph.D. z Oddělení fotochemie, spektroskopie a iontové chemie .

Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D.
V letech 1995–2000 vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Doktorandské studium absolvoval na Katedře anorganické chemie PřF UK Praha a na Burgundské univerzitě v Dijonu (Francie). Od roku 2004 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., jako vědecký pracovník Oddělení syntézy a katalýzy v oboru fyzikální chemie (organokovová katalýza). Zaměřuje se na organokovovou chemii titanu, zirkonia a křemíku, NMR spektroskopii organokovových látek, syntézu homogenních katalyzátorů pro polymerizace a kopolymerizaci olefinů. Je řešitelem standardního grantového projektu GAČR. Je držitelem ocenění Josefa Hlávky pro mladé vědce za rok 2008.


Mgr. Viktoria Poterya, Ph.D.
Je absolventkou Státní ukrajinské univerzity, doktorandského studia na UK v Praze a postdoktorandského studia na University of Georgia v USA. Je vědeckou pracovnicí v Oddělení fotochemie, spektroskopie a iontové chemie. Ve vědecké práci se zaměřuje na témata: fragmentace klastrů po ionizací; fotodisociace molekul v klastrech vzácných plynů; fotolýza atmosféricky relevantních molekul na ledových nanočásticích; fotochemie malých biomolekul solvatovaných v prostředi klastrů. Je řešitelkou postdokovského grantového projektu GA ČR. V roce 2008 získala Stipendium L´Oréal ČR pro ženy ve vědě.


04Award_VP_27_01_2009.JPGJPinkas_DSC_1345.JPG
Autor zprávy, foto: K. Stejskalová, archive ÚFCHJHhttp://abicko.avcr.cz/cs/fotogalerie/Premie_oto_wichterleho.html

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz