General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2008-11-17 Josef Hlávka Award 2008 for Doctor Jiří Pinkas (in Czech)

- Praha, 17.11.2008 - Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila jednu z letošních Cen Josefa Hlávky Mgr. Jiřímu Pinkasovi, Ph. D., mladému vědeckému pracovníkovi Oddělení syntézy a katalýzy ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

Cena Josefa Hlávky je udělována každoročně a je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Připomíná památku známého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky a oceněným byla i letos předána v předvečer státního svátku 17. listopadu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Mgr. Jiří Pinkas, Ph. D. se věnuje výzkumu v oblasti organokovové chemie již od počátku své akademické kariéry. Jeho první práce zaměřené na studium komplexů niklu s hybridním ferrocenylovým ligandem jako potenciálních katalyzátorů pro oligomerizace ethylenu (tzv. Shell Higher Olefin Process) byly završeny úspěšným obhájením diplomové práce a následně publikovány. Navazující doktorandské studium Jiřího Pinkase již nebylo svázáno jediným tématem. Díky jeho zapojení do celé řady grantových projektů na mateřském pracovišti (UFCH JH) a dále do společného projektu "doctorat en cotutelle" s Burgundskou universitou v Dijonu přesáhl rozsah práce hranice oboru a to jak do oblasti polymerní, tak fyzikální chemie. Po ukončení doktorandského studia se stal Jiří Pinkas stálým členem pracoviště organometalické katalýzy v Oddělení syntézy a katalýzy v UCH JH AV ČR, v.v.i. V současné době je Jiří Pinkas řešitelem juniorského grantu s názvem "Dvojjaderné titaničité komplexy s dvěmi různými prokatalytickými centry" (poskytovatel GA AV ČR) zaměřeného na přípravu, charakterizaci a reaktivitu komplexů obsahujících v molekule dvě různá prokatalytická centra. Velmi významná je též jeho aktivita v oblasti NMR spektroskopie roztoků organokovových látek. Jiří Pinkas je autorem či spoluautorem 15 publikací v renomovaných impaktovaných časopisech a řady konferenčních příspěvků.

Ocenění putuje do ÚFCH JH v posledních několika letech již potřetí, neboť mezi oceněnými mladými vědci AV ČR byl v roce 2007 Mgr. Roman Čurík, Ph. D. z Oddělení teoretické chemie a v roce 2004 Mgr. Michal Horáček, Ph. D., který se stejně jako letos oceněný Mgr. Jiří Pinkas, Ph. D. věnuje výzkumu v oblasti organometalické katalýzy v Oddělení syntézy a katalýzy.


http://www.jh-inst.cas.cz/www/prize.php?p=6

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz