General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2008-05-19 Junior Scientist Award of the Learned Society of the Czech Republic for Jana Humpolíčková

Mgr. JANA HUMPOLÍČKOVÁ, Ph. D. oceněna CENOU UČENÉ SPOLEČNOSTI PRO MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY-

Na XIV. valném shromáždění Učené společnosti České republiky byly dnes v dopoledních hodinách ve Velké aule Karolina vyhlášeny a předány medaile Učené společnosti a ceny Učené společnosti pro rok 2008 v kategoriích vědecký pracovník, mladý vědecký pracovník a středoškolský student. Mezi oceněnými mladými vědeckými pracovníky byla doktorka Jana Humpolíčková z Oddělení biofyzikální chemie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Mgr. Jana Humpolíčková, Ph. D. patří mezi vynikající mladé vědecké pracovníky ústavu. Ve skupině biospektroskopie oddělení biofyzikální chemie působí od r. 2000. V rámci doktorského studia, které ukončila v roce 2006, se věnovala aplikaci moderních fluorescenčních metod, vyvinutých ve skupině biospektroskopie M. Hofa, ke studiu polymerních micel. Během této doby získala zkušenosti s fluorescenční korelační spektroskopií a s principy a použitím metody relaxace rozpouštědla. Je třeba zdůraznit, že v relativně krátké době zvládla nejen pochopit a aplikovat tyto dvě techniky, ale i velkou měrou přispět k sepsání osmi publikací v polymerním výzkumu, což je u postgraduálního studenta pozoruhodný výkon. Její dosavadní teprve šestiletá experimentální vědecká práce společně s velkým podílem na 15-ti publikacích (11 z nich v časopisech s impakt faktorem vyšším než 2,5) ukázala, že Jana Humpolíčková začala velmi úspěšnou vědeckou kariéru, že je schopna rychle se učit a získané znalosti kreativně používat k řešení vědeckých problémů. Navíc je sama schopna formulovat vědecké otázky, což je nesporně jeden z hlavních požadavků pro úspěšnou vědeckou kariéru. Již za několik měsíců práce na novém projektu aplikace fluorescenční mikroskopie v živých buňkách získala mnoho vědomostí a zkušeností cenných nejen pro tým fluorescenční spektroskopie, ale pro celý ústav.


DSCF1544.JPG


O Učené společnosti České republiky
Učená společnost České republiky, o. s. (dále US ČR) byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládacími členy. Další členové Učené společnosti jsou v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. Po posledních volbách v květnu 2006 má Učená společnost 98 členů řádných a 38 členů čestných. V letech 1994-1997 stál v čele US prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., v následujícím období prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1997 - 2002), dále pak prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (2002 - 2004), RNDr. Jiří Grygar, CSc. (2004 - 2006, 2006 - ). Učená společnost je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. občanským sdružením. Postavení Učené společnosti ve vědeckém životě bylo právně zakotveno s účinností ode dne 13. září 2005 v ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 342/2005 Sb. Jejím výkonným orgánem je Rada Učené společnosti. Další informace naleznete na adrese www.learned.cz.

Ceny Učené společnosti České republiky uděluje předseda US ČR jednou za rok u příležitosti výročního zasedání členů US ČR. Udělují se jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkum osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy US ČR. Výjimečně cena nemusí být udělena.


http://www.learned.cz

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz