Home Novinky

Novinky

 

  • Cena Zdeňka Hermana 2016 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem třetího ročníku soutěže o  Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   Dr. Anton Škríba (Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, vedoucí práce prof. J. Roithová) za disertační práci „Spectroscopy of Reaction Intermediates". Cena byla Dr. Škríbovi předána na zvláštním zasedání během 6. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Olomouci dne 30.3. 2017 a poté Dr. Škríba přednesl přednášku o své práci.

 

 

  • Cena Zdeňka Hermana 2015 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem druhého ročníku soutěže o  Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal  Ing. Lukáš Krásný, PhD,  a jeho  práce „Techniky obohacení fosforylovaných peptidů in situ před MALDI-MS analýzou“, obhájená na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

 

  • Cena Zdeňka Hermana 2015 byla Ing. Krásnému předána na zvláštním zasedání během 5. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Českých Budějovicich dne 14. 4. 2016. Předání bylo spojeno s přednáškou Ing. Krásného o jeho disertaci a o jeho současné práci  v Institute of Cancer Research v Londýně --- 20.4.2016.
  • Správní rada vybrala vítěze druhého ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2014-2015 na své schůzce (v prosinci  2015). Cena bude výherci  udělena na 5. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (13.-15.4.2016 v Českých Budějovicích), kam bude vítěz pozván --- 15.2.2016.

 

 

  • Vítězkou  prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oblastí  chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie, pro období 2013-2014 se stala Mgr. Ing. Eva Pluhařová, Ph.D. za teoretickou disertační práci (vedoucí práce prof. Pavel Jungwirth) Vliv rozpouštědla na iontové párování a fotoionizaci ve vodě (Solvent Effects in Ion Pairing and Photoionization of Water). Vítězka převzala cenu na zvláštním zasedání, věnovaném nadačnímu fondu, během 4. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Hradci Králové, dne 16. dubna 2015 (FOTOGALERIE z předání Ceny).

 

  • Správní rada vybrala vítěze prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2013-2014 na své schůzce (v lednu 2015). Cena bude výherci  udělena na 4. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (15.-17.4.2015) , kam bude vítěz pozván --- 20.1.2015.