6. 11. 2008 - Informace o výběrových řízení na rekonstrukční práce v prostorách budovaného Centra

Zakázky na veškeré stavební práce v prostorách budovaného Centra mají již své dodavatele.

Výběr dodavatele na stavební práce "Rekonstrukce 6. patra - stavební práce"

(Veřejná zakázka malého rozsahu)

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce interiérů v 6. patře budovy zadavatele, část A, dle stavební studie, a to zejména provedení nových podlah, podhledů, úpravy stěn a kompletní repase oken.

Zadávací dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách OPPK (www.oppk.cz) dne 17. října 2008. Oslovení jednotlivých soutěžitelů (dodavatelů) bylo provedeno e-mailem dne 22. října 2008. Celkem byli osloveni tři soutěžitelé. Konečné datum předkládání nabídek bylo stanoveno do 4. listopadu 2008 do 12:00 hod. Celkem odevzdány dvě nabídky, třetí oslovená firma z výběrového řízení odstoupila svým písemným oznámením, doručeným dne 4. listopadu 2008. Komise vyhodnotila (5.11.) jako vítěznou nabídku soutěžitele EM ČR s.r.o., Praha 5 (IČ: 257 81 766).

Výběr dodavatele na stavební práce "Rekonstrukce 6. patra - elektroinstalace"
(Veřejná zakázka malého rozsahu)

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení nových elektroinstalačních rozvodů, osazení vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles v 6. patře budovy zadavatele, část A, dle stavební studie, a to včetně zajištění demontáže, montáže, zpětného zapojení a stavebních přípomocí.

Zadávací řízení bylo zveřejněno na webových stránkách OPPK (www.oppk.cz) dne 17.
října 2008. Oslovení jednotlivých soutěžitelů (dodavatelů) bylo provedeno písemně
dne 21. října 2008. Celkem byli osloveni tři soutěžitelé. Konečné datum předkládání nabídek bylo stanoveno do 4. listopadu 2008 do 12:00 hod. 5.11. Komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku soutěžitele: Václav Souček - ELEKTRO,
Praha 8 (IČ: 165 03 422).

Výběr dodavatele na stavební práce "Rekonstrukce 6. patra - klimatizace"

(Veřejná zakázka malého rozsahu)

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení klimatizace místností v 6. patře budovy zadavatele, část A, dle stavební studie a technické zprávy, a to včetně zajištění demontáže, montáže, zpětného zapojení a stavebních přípomocí. Zhotovitel musí provést klimatizaci tak, aby bylo v budoucnu možné napojení na klimatizaci dalších částí budovy.

Zadávací řízení bylo zveřejněno na webových stránkách OPPK (www.oppk.cz) dne 17. října 2008. Oslovení jednotlivých soutěžitelů (dodavatelů) bylo provedeno e-mailem dne 21. října 2008. Celkem byli osloveni tři soutěžitelé. Konečné datum předkládání nabídek bylo stanoveno do 4. listopadu 2008 do 12:00 hod. Celkem odevzdáno pět nabídek (jedna po termínu). Kvalifikační kritéria splnili a do hodnocení komise postoupili čtyři soutěžitelé. 5.11. Komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku soutěžitele Jiří Kunc, Praha 3 (IČ: 707 60 730).