Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

15.2.2012 - NABÍDKA stáží na téma příprava nanomateriálů

Pracoviště fotokatalýzy Oddělení struktury a dynamiky v katalýze nabízí zájemcům (vysokoškolským studentům) odborné stáže v období prázdnin  a školního roku.

1. Nanomateriály a nanotechnologie pro restaurování a konzervaci našeho kulturního dědictví (více o tématu  - viz projekt NAKI)

2. Antibakteriální materiály s řízeným uvolňováním biocidní složky

3. Nanomateriály s jedinečnými optickými a elektrickými vlastnostmi


Zájemci kontaktujte Ing. Jiřího Rathouského, CSc.

obr01_DSC_0426.JPG

Fotokatalytický test na odbourávání 4-chlorfenolu v kapalné fázi

 

 

obr02_DSC_0430.JPG

Fotokatalytický test na oxidaci oxidu dusnatého v plynné fázi

[Zpět]

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.