Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

25.10.2010 - Virtuální procházka nanocentrem - podívejte se na přístroje v jeho laboratořích

V průběhu třetí a čtvrté fáze řešení projektu (XI/2009 - X/2010) byly pro Nanocentrum v sérii výběrových řízení pořízeny následující přístroje, kterými jsou nyní vybavovány jeho rekonstruované laboratoře:

posl_str_prez.jpg


1. Reaktor pro solvothermální syntézu s mikrovlnným ohřevem speedwave Berghof


r_solvot_synteza_DSC_1986.JPG

2. Autokláv (DONAU LAB)


autoklav_DSC_1981.JPG

3. Rukavicový box: Glove box GP(koncept) – T2 (CHROMSPEC)


glowbox_DSC_1966.JPG

4. Tryskový mlýn: micronizer (Fluid Energy)

5. Planetový mlýn: Planetový laboratorní mlýn jednopozicový Pulverisette 6 (ILABO)

6. Centrifuga: Centrifuga Sigma 6-16K s úhlovým rotorem 6x500 ml (PRAGOLAB)


centrifuga_DSC_1977.JPG

7. Extrudér: Model MG_55 Multi-Granulator With frontal process pafts (The Fitzpatrick Company Europe NV)

8. Vypalovací pec: vysokoteplotní pec do 1700°C (CLASIC CZ)


pec_vel_castic_DSC_1973.JPG

9. Potahovací zařízení: dip-coater (IDLab)


web_DSC_1926.JPG

10. Průtočné katalytické mikro-reaktory: Computerized Microactivity-Reference catalytic reactor (PID ENG&TECH)


mikroreaktor_2_DSC_1961.JPG

11. Termogravimetr: termogravimetr STA449F1 s hmotnostním spektrometrem (Anamet)


termogravimetr_DSC_1951.JPG

12. Fotokatalytická aparatura – část A: Modulárního zařízení Q-Lab pro simulaci zrychleného stárnutí , modul Q SUNXE3HS a modul QUV/spray s příslušenstvím (LABIMEX CZ)


web_DSC_1931.JPG

13. Fotokatalytická aparatura – část B: infračervený spektrometr s Fourierovou transformací (Nicolet CZ)


IC_spektrak_m612_DSC_1935.JPGPodrobné informace o pracovištích, které jsou vybaveny výše uvedenými přístroji, o jejich zaměření, seznámení s podmínkami pro možnou spolupráci v rámci činnosti Nanocentra, kontakty pro reservace apod. připravujeme a přineseme je na stránce nanocentra v průběhu listopadu 2010.


web_DSC_1998.JPG

Fotokatalytický test na odbourávání 4-chlorfenolu v kapalné fázi
(laboratoř fotokatalýzy, foto pořízeno při zatemnění a osvětlení místnosti sodíkovou lampou)


Všechna fota: K. Stejskalová (archiv ÚFCH JH)


Stručný souhrn přístrojů a zaměření laboratoří přináší krátká prezentace (viz pdf).

[Zpět]

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.