Home > Partneři   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Partneři

 

Partneři projektu jsou vzdělávací instituce z území hlavního města Prahy (HMP) a podniky z území ČR, některé kategorie malý a střední podnik (MSP).

Vedle partnerů budou do projektu zapojeni i spolupracující organizace, které patří do kategorie MSP a budou zejména z území HMP. Pro vzdělávací instituce (VŠCHT, Praha, PřF UK Praha) je vybudování Centra další z možností zkvalitnění přípravy špičkových odborníků pro potřeby průmyslové praxe. Možnost práce na špičkovém vědeckém pracovišti s přímou vazbou na aplikační sféru je unikátní a významně zatraktivní progresivní studijní obory z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Pro spolupracující organizace je vybudování Centra příležitostí pro udržení kontaktu se světovou špičkou a posilování jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je pak příležitostí pro získávání nových vzdělaných odborníků.

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.