Home > Partneři   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Partneři

 

Partneři projektu jsou vzdělávací instituce z území hlavního města Prahy (HMP) a podniky z území ČR, některé kategorie malý a střední podnik (MSP).

Vedle partnerů budou do projektu zapojeni i spolupracující organizace, které patří do kategorie MSP a budou zejména z území HMP. Pro vzdělávací instituce (VŠCHT, Praha, PřF UK Praha) je vybudování Centra další z možností zkvalitnění přípravy špičkových odborníků pro potřeby průmyslové praxe. Možnost práce na špičkovém vědeckém pracovišti s přímou vazbou na aplikační sféru je unikátní a významně zatraktivní progresivní studijní obory z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Pro spolupracující organizace je vybudování Centra příležitostí pro udržení kontaktu se světovou špičkou a posilování jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je pak příležitostí pro získávání nových vzdělaných odborníků.

AKTUALITY

Skončeno- Výběrové řízení na přístrojovou techniku do projektu Rozšíření centra pro inovace

(18-11-2014)  Byly uzavřeny smlouvy na dodávku ultracentrifugy a souboru autoklávů (VR-6-201

TISKOVÁ KONFERENCE (2014-06-27)

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO APLIKOVANOU FOTOKATALÝZU SPOLEČNĚ S AKADEMIÍ VĚD A TUL V LIBERCI

Běží - Výběrové řízení na přístrojovou techniku do projektu Rozšíření centra pro inovace

(2-7-2014) V projektu se v současné době realizuje výběrové řízení na pořízení dalš

Server enviweb.cz: Novinka, která prospívá zdraví (nejen) žáků

Server enviweb.cz, 19.2.2014: Zcela nová generace nátěrových hmot byla lo

21. století- červenec 2013

Dobijeme si baterky rychleji?

V článku M. Koukala je představena spol

O projektu | Aktuality | Popis projektu | Projektový tým | Pracoviště | Řešené projekty | Výsledky projektů | Partneři | Monitoring médií | Kontakt | Přihlášení uživatele |
Webdesign©2015 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist