Home > Řešené projekty > Projekt TAČR-ALFA   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Projekt TAČR-ALFA

 

Název projektu:

Vývoj procesu pro likvidaci oxidů dusíku pro průmyslové aplikace  se zvláště náročnými podmínkami

Reg. číslo projektu: TA01021377 (Informace o projektu v databázi projektů CEP)

Období řešení: 2011-2013

Abstrakt: Cílem projektu je vyvinout katalyzátor pro likvidaci NO a NO2 jejich selektivní redukcí amoniakem za náročných podmínek průmyslových procesů, které jsou charakterizovány teplotami 400-500°C a přítomností vysoké koncentrace NO2 v odplynech. Systém bude zajišťovat minimální průnik amoniaku a dodatečné tvorby N2O. Dalším cílem je vývoj struktury a technologie výroby katalyzátoru pro vysokoteplotní katalytický rozklad N2O na molekulární komponenty při teplotách 800-930°C v tzv. sekundárním stupni.

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.