Home > Řešené projekty > Projekt NAKI   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Projekt NAKI - grant podporovaný Ministerstvem kultury

Název projektu:

Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Reg. číslo projektu: DF11P01OVV012 (Informace o projektu v databázi projektů CEP)

Období řešení: 2011-2015

Abstrakt: Projekt je zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro uchování hodnot hmotného kultur. dědictví v ČR s hl. zaměřením na objekty z vápence, pískovce, opuky, dále na omítky, fresky, štuky, sgrafita ap. Nově vyvinuté čistící postupy umožní šetrně a přitom účinně odstranit nečistoty, korozní produkty a pozůstatky dřívějších, někdy nevhodných nebo již dožilých, konzervačních zásahů. Dokonalé vyčištění povrchu ošetřovaného objektu je nutnou podmínkou pro efektivní restaurátorský zásah. Nově vyvinuté zpevňující materiály zajistí vysoce stabilní konsolidaci materiálů staveb. památek degradovaných vlivem povětrnosti, biologickým napadením ap. Konsolidace bude založena na impregnaci porézního anorg. substrátu soli a nanočásticemi na bázi anorg. oxidů a hydroxidů, které zajistí výrazně lepší mechanické vlastnosti a odolnost vůči povětrnosti než běžně užívané prostředky. Velká pozornost bude věnována prevent. ochraně povrchů památek před účinky povětrnosti (zejm. vody) a biodegradací ošetřením povrchů novými hydrofobizačními a biocidními prostředky. Budou vypracovány takové úpravy povrchu konzervovaných materiálů, aby docházelo k minimálnímu zachycování mikroflóry a mikrofauny na povrchu hist. i moderních památkově chráněných objektů. Biocidní prostředky budou založeny na nanostrukturách kovů a budou modifikovány tak, aby bylo zajištěno řízené uvolňování aktivní složky ve vhodné koncentraci po velmi dlouhou dobu. Metodiky navrhované v tomto projektu vycházejí z převratného vývoje v oboru nanomateriálů a nanotechnologií, což vytváří předpoklady pro nové přístupy v ochraně památek. S nově vyvinutými materiály bude dosaženo vyšší účinnosti čistících, konsolidačních a preventivních zásahů v porovnání s materiály dostupnými v současnosti při zajištění maximální šetrnosti k ošetřovaným artefaktům a k životnímu prostředí. Nově vyvinuté materiály i technologie ochrany památek budou zcela jistě využitelné i pro uchovávání řady významných objektů světového kulturního dědictví.

Příjemce dotace: Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.

2 partneři:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie a Fakulta  technologie ochrany prostředí.

Odkazy, kde naleznete další informace o projektu a jeho řešení:

Cíle projektu

Metodika řešení

Přínos projektu

Výsledky řešení ( 2011) (2012) (2013) (2014)

Stránka pro účastníky projektu (vstup jen po zalogování)

 

Pořádáme pro vás:

Semináře a  konference

Vzdělávací akce pro VŠ a SŠ

Stáže pro studenty

Popularizační akce pro veřejnost

Naše prezentace

Tiskové zprávy

Fotogalerie

Napsali o nás

web_DSC_1998.JPG

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.