Home > Pracoviště > Elektrodové procesy   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Elektrodové procesy

Příprava nanomateriálů použitelných v nanoelektronice, konverzi a akumulaci energie

Cílem je příprava a výzkum aktivních materiálů použitelných v různých oblastech nanotechnologie. V posledních letech jsme byli svědky enormního nárůstu zájmu o uhlíkové nanostruktury, kde se nabízí řada perspektivních aplikací pro superkondenzátory, transistory, displaye, superpevné komposity, Li-ion baterie atd. Materiály na bázi oxidu titaničitého, zinečnatého či dalších polovodivých oxidů jsou aplikovány ve fotoelektrochemických solárních článcích a v nové generaci hybridních zdrojů světla (HYLED). Některé anorganické nanomateriály spinelové či olivinové struktury jsou perspektivní hostitelské struktury pro elektrochemickou akumulaci lithia, a to jak čisté tak i v kompozitu s uhlíkovými nanotubami, resp. i s dalšími pomocnými molekulami. Motivací pro nasazení nanomateriálů je zvýšení nabíjecí rychlosti při dané kapacitě a hustotě energie.

Garant pro oblast elektrodové procesy: Prof. RNDr. KAVAN Ladislav, DSc.

Stručnou informaci o přístrojovém vybavení nanocentra, tj. i pracovišť pro oblast elektrodových procesů, přináší prezentace.

termogravimetr_DSC_1951.JPG

 

r_solvot_synteza_DSC_1986.JPG

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.