Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Přínos projektu

Základním přínosem navrhovaného projektu je vývoj nových prostředků a technologií pro uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR.

Metodiky navrhované v tomto projektu vycházejí z převratného vývoje v oboru nanomateriálů a nanotechnologií, což vytváří předpoklady pro nové přístupy v ochraně památek. S nově vyvinutými materiály bude dosaženo vyšší účinnosti čistících, konsolidačních a preventivních zásahů v porovnání s materiály dostupnými v současnosti při zajištění maximální šetrnosti k ošetřovaným artefaktům a k životnímu prostředí. Nově vyvinuté materiály i technologie ochrany památek budou zcela jistě využitelné i pro uchovávání řady významných objektů světového kulturního dědictví.

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.