Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.

 

Na tvorbě stránky se pracuje. Děkujeme za pochopení.

ÚFCH JH AV ČR disponuje rozsáhlou poznatkovou základnou v oblasti přípravy a charakterizace nanočástic a nanostrukturních materiálů, pokročilých sol-gel technik a přípravy povrchů s řízenými vlastnostmi (smáčivost, fotokatalytická účinnost apod.), získanou při řešení projektů  souvisejících s tímto projektem v minulých letech (např. Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství NANOPIN, projekt MŠMT,  či grant GAČR č. 104/08/0435).

Řešitelský tým:

Ing. Jiří Rathouský, CSc. - řešitel projektu NAKI.

Ing. Jaromír Jirkovský, CSc.- vědecký pracovník zapojený do řešení projektu.

Ing. Vít Kalousek - student PGS studia (VŠCHT) zapojený do řešení projektu. od září 2012 mimo projektový tým  - na postdok stáži v zahraničí..

Ing. Karel Mocek, CSc. - vědecký pracovník zapojený do řešení projektu.

Mgr. Radek Žouželka -  student PGS studia (VŠCHT), v rámci projektu řešící svou disertační práci.

Mgr. Monika Remzová - studentka PGS studia (VŠCHT), v rámci projektu řešící svou disertační práci.

Do řešení projektu jsou svými  stážemi a praxemi zapojeni také další VŠ a SŠ studenti:

Sandra Štěpánková (PřF UK v Praze), bakalářská práce 2010/2011 v oboru fotokatalýzy – příprava nanostrukturních vrstev TiO2 a jejich testování. 2012 -  diplomová práce.

Eva Vaněčková (PřF UK v Praze), bakalářská práce 2010/2011 v oboru fotokatalýzy – příprava nanostrukturních vrstev TiO2 a jejich testování.  2012 - diplomová práce.

Lukáš Šimaňok (SPŠCHG ak.Heyrovského Ostrava), prázdninová stáž  po ukončení 2. ročníku (červenec 2011) a odborné stáže ve 3. ročníku (březen 2012; srpen 2012)  v rámci vzdělávacího projektu ÚFCH JH s názvem Tři nástroje. Jeho názor na absolvovanou stáž a spolupráci s týmem NAKI si přečtěte zde.

DSC_5040_wLS.jpg

 

Marie Plasová (Gymnázium Jana Palacha Praha ) - celoroční stáž zahájená v  říjnu 2010  (projekt Tři nástroje),s táž pokračuje i ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013..

Někteří studenti své práce na projektu NAKI budou prezentovat v rámci konference Seminář studentů ÚFCH JH  ve dnech 16.-18.4.2012 v KC AV ČR v  zámku Liblice (viz program).

DSC_5032_studentiNAKI_w.jpgDole zleva: diplomantky E.Vaněčková a S. Štěpánková;
Nahoře zleva: V. Kalousek (PGS), L.Šimaňok (SŠ stážista) a R. Žouželka (PGS).

Přístrojové vybavení:

Soubor přístrojů pro přípravu nanočástic, mikroemulzní a gelů (autoklávy, centrifuga, sušárny, pece, mlýny) a studium jejich fyzikálně chemických vlastností (zařízení na měření velikosti částic a zeta potenciálu, termoanalýza, rentgenová difrakce, FTIR, UV-VIS, Ramanova spektroskopie, ESCA, adsorpční aparatury, zařízení na měření smáčivosti, zařízení pro simulaci zrychleného stárnutí, elektronová mikroskopie).

 

IC_spektrak_m612_DSC_1935.JPGweb_DSC_1926.JPG

starnuti_DSC_1932.JPG

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.