Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Na tvorbě stránky se pracuje. Děkujeme za pochopení.

ÚTAM AV ČR má široké zkušenosti a potřebné vybavení pro testování dopadů aplikace inovovaných materiálů na strukturní a mechanické parametry ošetřovaných historických materiálů včetně jejich životnosti. Je připraven využít poznatky zejména v oblasti aplikaci nanočástic hydroxidu vápenatého pro konsolidaci karbonátových hornin a vápenných malt získané při řešení minulých souvisejících výzkumných projektů. V ÚTAM byly také vyvinuty speciální metodiky studia historických materiálů na malých vzorcích.

Řešitelský tým:

Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., odpovědný řešitel za ÚTAM AV ČR, v.v.i. kontakt: slizkova@itam.cas.cz; (osobní stránka na ÚTAM AV ČR)

Krzysztof Niedoba, kontakt: niedoba@itam.cas.cz

Ing. Daniel Vavřík, Ph:D.,  kontakt: vavrik@itam.cas.cz

RNDr. Antonín Zeman, CSc., kontakt: zeman@itam.cas.cz

Mg. Dita Frankeová, kontakt: frankeova@itam.cas.cz

Ing. Ivan Jandejsek, kontakt: jandejsek@itam.cas.cz

Christiana lara Nunes, kontakt: nunes@itam.cas.cz

 

Přístrojové vybavení:

Soubor zařízení pro přípravu substrátů pro testování (vybavení pro přípravu výbrusů a nábrusů, kotoučová pila pro řezání tenkých vrstev), stanovování jejich strukturních a mechanických vlastností a provádění testů vyvíjených prostředků (rtuťový porosimetr, SEM/BSE s EDS analyzátorem, optický polarizační mikroskop, termická analýza, EDXRF systém pro prvkovou analýzu, zatěžovací stroje a měřicí přístroje pro mechanické zkoušky, semi- a nedestruktivní metody zkoušení materiálových vlastností in-situ, unikátní optické měřicí zařízení pro mikrotopografii a další optické charakteristiky historických povrchů s jednoúčelovým softwarem).

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.