Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Na tvorbě stránky se pracuje. Děkujeme za pochopení.

 

Na řešení projektu se podílejí dvě pracoviště:  Fakulta chemické technologie (FCHT) a Fakulta  technologie ochrany prostředí (FTOP).

VŠCHT Praha je připravena s využitím svých dlouhodobých zkušeností v této oblasti zajistit aplikaci nově vyvinutých materiálů na modelových substrátech a přírodních materiálech, testování dlouhodobé trvanlivosti provedených úprav z hlediska preventivní péče a jejich vliv na vlastnosti ošetřených materiálů. Dále je připravena zajistit mikrobiologické testy ověřující účinnost preventivních zásahů nově vyvinutými biocidními prostředky.

Řešitelský tým:

doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., odpovědný řešitel za partnera VŠCHT - FCHT.
Kontakt: Petr.Kotlik@vscht.cz; (osobní stránka na VŠCHT)

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., odpovědná řešitelka za partnera VŠCHT - FTOP.
Kontakt: Jana.Ambrozova@vscht.cz;  (osobní stránka na VŠCHT)

Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D., kontakt: Marketa.Skrdlantova@vscht.cz

Klara.Drabkova@vscht.cz

Monika.Slavikova@vscht.cz

Adela.Peterova@vscht.cz

Pavlina.Adamkova@vscht.cz

Anna.Fiserova@vscht.cz

 

Přístrojové vybavení:

Zařízeními pro přípravu substrátů z reálných vzorků, simulaci degradačních vlivů, stanovení fyzikálně-mechanických vlastností, pórovitosti, stanovení fázového složení vzorků, mikrobiologická laboratoř a pro dokumentaci SEM a optický polarizační mikroskop.

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.