Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Pořad Mozaika na stanici Vltava Českého rozhlasu

Premiéra pořadu 5.11.2009 v 8:25.

Nanomateriály pro baterie a sluneční články, Jana Olivová .

Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií, které v Praze buduje Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, se má stát spojnicí mezi základním výzkumem a průmyslovými podniky. Cílem je, aby nové nanotechnologie a nové nanomateriály, které vědci vyvinou, našly co nejrychleji uplatnění v praxi. Jde o materiály sestávají z částic nebo vrstev o rozměrech nanometrů, tedy miliontin milimetru. Právě těmito nepatrnými rozměry se často podstatně mění užitné vlastnosti. Jak v rozhovoru s Janou Olivovu vysvětluje profesor Ladislav Kavan, vědci se například snaží spojit materiály s elektrochemií a připravit nanomateriály použitelné v nanoelektronice, v přeměně a akumulaci energie apo.. (poslechnout si rozhovor).

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.