Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Semináře a konference

Vědci zapojení do projektu NAKI se podílejí na odborném programu konferencí a seminářů pro odbornou veřejnost.

Přehled pořádaných akcí:

Seminář 17-5-2012 :  Nanomateriály v památkové péči

Termín konání: čtvrtek 17. května 2012
Místo konání: Přednáškový sál Národního technického muzea v Praze,  Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Odborný seminář je věnován možnostem využití tzv. nanosystémů při obnově, konzervování a restaurování památkových objektů. Na semináři budou řešitelé projektu NAKI prezentovat výsledky své práce.

Podrobnosti  o programu najdete v připojené pozvánce.

Prezentace naleznete ve Sborníku semináře.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.