Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Naše prezentace

Prezentace z přednášek vědců a odborných pracovníků zapojených do řešení projektu NAKI k tématům jeho výzkumu. Pro další informace kontaktujte přednášející:

Jiří Rathouský: Organizované nanostrukturní vrstvy - nové materiály s atraktivními aplikacemi
(pdf prezentace - 1. část, 2. část, 3. část, jednotlivé části na sebe navazují).

Tým projektu NAKI - prezentace vědců řešících projekt NAKI na semináři Nanomateriály v památkové péči (17.5.2012, Praha) shrnuje Sborník semináře, který zašleme zájemcům na vyžádání.

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.