Home   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Naše prezentace

Prezentace z přednášek vědců a odborných pracovníků zapojených do řešení projektu NAKI k tématům jeho výzkumu. Pro další informace kontaktujte přednášející:

Jiří Rathouský: Organizované nanostrukturní vrstvy - nové materiály s atraktivními aplikacemi
(pdf prezentace - 1. část, 2. část, 3. část, jednotlivé části na sebe navazují).

Tým projektu NAKI - prezentace vědců řešících projekt NAKI na semináři Nanomateriály v památkové péči (17.5.2012, Praha) shrnuje Sborník semináře, který zašleme zájemcům na vyžádání.

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Jak nanotechnologie pomáhají při ochraně památek? Uchovat naše kulturní dědictví je st

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.