HledatMapa stránek

Příběh kapky

K. Lang: Hybridní a polymerní fotoaktivní materiály

Anotace přednášky:

 

Hybridní materiály na bázi anorganický nosič–organická fotoaktivními molekula, např. porfyrin, se využívají v katalýze, fotosenzitizovaných reakcích, při imobilizaci biomolekul nebo v nelineární optice. V samouspořádaných filmech jsou fotoaktivní molekuly ve vzájemné interakci a sdílejí absorbovanou excitační energii. Během přípravy fotoaktivních materiálů musejí být tyto interakce potlačeny, protože sdílení vede k disipaci energie a tím k výraznému ovlivnění všech fotoindukovaných reakcí. Metodou, jak tomuto zabránit, je imobilizace jednotlivých molekul v pevných materiálech majících uspořádanou strukturu jako např. zeolity, vrstevnaté křemičitany nebo podvojné vrstevnaté hydroxidy.

 

Tématem přednášky jsou vlastnosti hybridních materiálů a polymerních nanovláken obsahujících fotoaktivní porfyrinové sloučeniny. Na jejich upraveném povrchu může vznikat singletový kyslík. Pro svou vysokou reaktivitu a schopnost degradovat biomolekuly představuje singletový kyslík potenciální nebezpečí pro mikroorganismy, těchto vlastností však lze také využít k přípravě materiálů s baktericidními vlastnostmi aktivovanými světlem. Výhodou je účinnost již při velmi nízkých koncentracích fotosenzitizeru, protože jedna molekula fotosenzitizeru může opakovaným přenosem energie produkovat mnoho molekul singletového kyslíku. Bylo prokázáno, že materiály s inkorporovanými fotosenzitizery vykazují po ozáření viditelným (slunečním) světlem baktericidní účinky. Bude také uveden přehled aplikací anorganických vrstevnatých materiálů (příprava a vlastnosti nanovrstev, orientace inkorporovaných molekul, optické vlastnosti).

Lang_obrazek.JPG Molekula porfyrinového fotosenzitizeru, která po excitaci světlem produkuje singletový kyslík. Na pozadí je struktura textilie, v jejichž nanovláknech je porfyrin zabudován.


Přednášející Dr. Kamil Lang z  Ústavu anorganického chemie AV ČR
při své přednášce v pondělí odpoledne:

LK_04_LS_25_08.JPG

LK_01_LS_25_08.JPGLK_02_LS_25_08.JPG

LK_03_LS_25_08.JPG

[Zpět]

AKTUALITY

17.8.2018 - Program letní školy NANO2018

Pro třicítku posluchačů středoškolské letní školy NANO2018 je již vše připrave

20.6.2018- Kapacita letní školy NANO2018 je naplněna - 30 žáků.

Uspořádání letní školy NANO 2018 již nic nebrání.

Přihlásilo se 30 žáků z 15 růz

9.5.2018- Odstartován příjem přihlášek na letní školu NANO2018 (uzávěrka 11.6.2018)

Zahajujeme příjem přihlášek na  letošní letní školu o nanomateriálech a nanotechnologiích ted

16.3.2018 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2017

Nedávno  skončil rok 2017, ať žije rok 2018 !

Je čas na stručnou rekapitulaci: 
13.3.2018- Harmonogram "Žijeme chemií 2018" má již plánováno/rezervováno/realizováno téměř 50 akcí

Letošní harmonogram akcí se plní velice rychle. Za leden a únor proběhlo již celkem 16 akcí s

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Žijeme chemií 2018 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2018 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist