HledatMapa stránek

Příběh kapky

Projektový tým

I když financování projektu skončilo v roce 2009, i nadále intenzivně pracujeme  na přípravě a realizaci  programů vzdělávání a popularizace.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Květu Stejskalovou.


Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. - řešitelka projektu (profesní životopis), 2008-

K_Stejskalova.JPGV projektu pracuje jako řešitelka koordinující práci projektového týmu a vědců z ÚFCH JH, jež se budou podílet na realizaci navržených nástrojů (středoškolské a vysokoškolské stáže, exkurse, letní škola NANO2008, akce v programu Léto chemiků 2009, studentské semináře, program Dnů otevřených dveří); je  koordinátorkou přípravy textů, autorkou fotografií a dalšího obrazového materiálu pro webové aplikace, připravuje interaktivní CD-ROM, scénáře k videofilmům; koordinuje přípravu exkursí, stáží, výstav; spolupracuje s vědci a natáčecím týmem při tvorbě videofilmů. Aktualizuje obsah webových stránek projektu (texty a fota). Je jedním z autorů  expozice výstavy věnované postavě Jaroslava Heyrovského a  výzkumu jeho týmu s názvem "Příběh kapky", která bude  pro veřejnost otevřena v období září-prosinec 2009 v městech Pardubice, Brno a Praha u příležitosti připomenutí 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii.

V projektu využije a zúročí své zkušenosti v oblasti PR (public relations) – v ÚFCH JH zajišťuje medializaci a popularizaci výsledků výzkumu (viz Média ).

"Tak jako železo reziví a stojaté vody ztrácejí svou čistotu,tak nečinnost vysává ducha" (Leonardo Da Vinci)


*****************************************************************************************************************

Od roku 2012, kdy projekt začal intenzivěji pracovat vedle středoškoláků také se žáky základních škol a dětmi ze škol mateřských, do týmu vstoupili studenti,  kteří v něm začali pracovat na pozici lektorů workshopů, stáží, jako přednášející  apod.


Od léta 2015 náš popularizační tým vystupuje pod názvem a logem PEXED.


Klíčovými členy týmu jsou:


Dr. K. Stejskalová

Mgr. M. Klusáčková

Mgr. M. Zlámalová

L. Šimaňok

Mgr. Š. Lachmanová

Bc. K. Kantnerová

Dr. Š. Ramešová

H. Francová

----------------------------

Dr. K. Nováková - do září 2015

Ing. V. Svoboda - do září 2015


PEXED-logo.jpg

Do různých programů se též aktivně příležitostně zapojují vědci a odborní pracovníci ústavu:


Praktická měření v laboratoři: Dr. H.Tarábková a Dr.P. Janda; Mgr. M. Bouša; Dr.L. Brabec; Dr. J. Plšek; Dr. K. Dryahina a Dr. K. Sovová; Dr. J. Žabka; Dr. M. Fárník.


Popularizační přednášky a exkurse v laboratořích: Dr. M. Ferus; Dr. O. Frank;  Ing. J. Přech; Dr. M.Kubů; Dr. L.Veis; Dr. R. Čurík; Doc. T. Navrátil; Dr. M. Hromadová; Dr. O.Votava, Prof. P. Španěl;  Dr.D.Kaucký a Dr. P. Hrabánek; Dr. M. Fárník; Dr. J.Lengyel; Dr. J. Rathouský; Mgr. V. Mansfeldová aj.Bývalí klíčoví členové týmu:Mgr. Ondřej Votava, Ph. D. - člen projektového týmu 2008-2009

O_Votava_P005.jpgJako člen projektového týmu koordinuje činnost kolegů v oddělení chemické fyziky při realizaci studentských stáží, letní školy NANO2008 a semináře studentů v roce 2009. Dále bude spolupracovat s řešitelkou projektu při výběru témat popularizačních přednášek z oboru chemické fyziky – je autorem několika popularizačních přednášek, např. "Úvod do spektroskopických metod" - Letní škola spektroskopie srpen 2004; „Radikály kolem nás: lov na elusivní nestabilní molekuly" - Týden vědy 2005; „Fascinace světlem - 3F: Světlo jako sonda pro zkoumání vlastností systému" - Týden vědy 2007; bude spolupracovat na přípravě textů pro interaktivní CD-ROM a na přípravě scénáře pro snímek o mladých osobnostech vědy v ústavu.Prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. - člen projektového týmu  2008-2009

P_Spanel_DSCF7108.JPGMá dlouholeté zkušenosti z pobytu na vědeckém pracovišti v zahraničí (University v UK), které mohou obohatit řešení projektu, vnést do něho zkušenosti zahraničního pracoviště. Je držitelem akademického ocenění Cena AVČR pro mladé vědce (r. 1999) a Premie O.Wichterleho udělované mladým vědeckým pracovníkům (z r. 2002). Jako student se zúčastnil mezinárodní fyzikální olympiády (v r. 1985 získal zlatou medaili), přispěje tedy cennou radou při tvorbě obsahu webové presentace pro SŠ studenty a interaktivního CD-ROMu. Bude koordinovat vědce z laboratoří oddělení chemické fyziky při tvorbě programu SŠ a VŠ stáží, exkursí na různá pracoviště oddělení a programu Týdne vědy a techniky a Dnů otevřených dveří.Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph. D. - členka projektového týmu  2008-2009

Hromadova-orezDSCF6529.JPGJako vědecká pracovnice koordinuje činnost svých kolegů při přípravě textů do webové presentace za obor elektrochemie; organizuje přípravu popularizačních přednášek představujících současnou moderní elektrochemii všem cílovým skupinám- tj. SŠ, VŠ a PGS studentům a SŠ pedagogům. Koordinuje stáže studentů na pracovištích oddělení elektrochemie. Patří k mladším vědeckým pracovníkům ústavu, kteří své PGS studium a postdokovský pobyt strávili na zahraničním pracovišti (7 let na universitách v USA). Předpokládá se, že do řešení projektu přispěje zkušenostmi získanými z pobytu na zahraničním vědeckém pracovišti.

 

"You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you're finished, you'll know absolutely nothing whatever about the bird... So let's look at the bird and see what it's doing -- that's what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something"   (Richard Feynman).


Michael Heyrovský, Ph. D. - člen projektového týmu  2008-2009

M_Heyrovsky.jpgS manažerkou projektu spolupracuje na medializaci ústavu přípravou různých materiálů o jeho historii, na zpracování archivních filmových a písemných materiálů.

Je členem autorského týmu připravujícího putovní výstavu věnovanou postavě Jaroslava Heyrovského a  výzkumu jeho týmu s názvem "Příběh kapky", která bude  pro veřejnost otevřena v období září-prosinec 2009 v městech Pardubice, Brno a Praha.


Hana Francová - členka projektového týmu - administrace webu 2008-

H_Francova_DSCF8159.JPGV projektu je zodpovědná za návrh, a tvorbu  webových presentací projektu (tj. www stránky projektu včetně stránek letní školy NANO2008, stránek multioborového semináře na jaře 2009); za správu databáze studentů a pedagogů; dotazníkové akce apod. Naprogramovala i stránky výstavy Příběh kapky.


AKTUALITY

22.11.2017 - Harmonogram Magie chemie 2017 pomalu končí .....

Od začátku roku již proběhlo více než 80 akcí a brzy tu bude konec roku. .

Postupn

25.7.2017 - Program NANOškoly 2017 je na světě !!!

Rok se sešel s rokem a my budeme za měsíc končit týdenní letní NANOškolu 2017 (21.8-. 25.8.20

16.1.2017 - Den(s) vědcem pro 12 studentů PCHB seminářů z Karlínského gymnázia

Dnes se ve 3  našich laboratořích odehrála první praktika nového roku 2017. Účastnila se jich

2.1.2017 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2016

Skončil rok 2016, ať žije rok 2017 ! Abychom rok 2016 mohli uzavřít, bylo třeba spočítat návš

5.12.2016 - Každoroční předvánoční Výstava amaterských prací našich vědců

5.12.-9.12.2016   Pr

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Magie Chemie 2017 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2017 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist