HledatMapa stránek

Příběh kapky

MagIE ChemIE 2017

aneb pojďte se s námi bavit (ale i vzdělávat) a zjistíte, že  CHEMIE NENÍ  NUDA, není sice zrovna snadnou  disciplínou, někdy se při ní pořádně zahřejete (a zapotíte), ale  zadaří li se,  její  produkty jsou COOOOOOL !

Návštěvnost našich 86 programů roku 2016 byla  8 180 návštěvníků !!!


A tak Vás u nás letos opět čekají:  chemické workshopy, chemické divadlo pro nejmenší, exkurse do našich laboratoří, ukázky praktických měření v našich laboratořích, stáže a praxe pro studenty se zájmem o přírodní vědy, popularizační přednášky našich vědců ve školách, vzdělávací semináře a pořady pro pedagogy CH a FY, vyprávění ve vědeckých kavárnách, přírodovědné (ale i jiné)  výstavy,  kvizy, testiky a jiné soutěže o chemické ceny, srpnová letní škola NANOŠKOLA2017 (21.-25.8.2017 pro středoškolské studenty) a naše účast na letních školách pro pedagogy organizovaných projektem Otevřená věda AV ČR (srpen 2017, jak pro ZŠ tak pro SŠ pedagogy),  zase bude Vědecký veletrh s projektem Otevřená věda AV ČR (8.-10.6.2017, Praha Letňany), rozhodně v listopadu opět budeme pořádat tradiční  Den otevřených dveří (pravděpodobně čtvrtek 9.11. 2017)  našeho ústavu a další akce např. v rámci celoakademických dvou  Týdnů vědy a techniky (1.-15.11.2017) aj.

2016-prehled-PEXED.jpg

Stačí si jen vybrat, a zúčastnit se či se inspirovat k objednání obdobné akce z našeho chemického menu pro své žáky a studenty.


Přijďte se vzdělávat a současně bavit s programy  a   lektory našeho vzdělávacího týmu PEXED:

PEXED-logo.jpg

Budete s námi experimentovat v našich programech v laboratořích (worshopy, praktika, stáže), budete se s námi učit v naší učebně (dělají to například i učitelé SŠ a ZŠ  :o )  ) ...

DSC_0275_nano.jpgDSC_0023_web.jpg

...no a když budete dobří, jednou něco kloudného vytvoříte
a sáhnete si potom i na nějakou tu medaili...

nobelovka1.jpg

Vězte, že  naše společnost potřebuje mladé, zapálené, vzdělané, tvořivé, chytré a přemýšlivé chemiky a fyziky, kteří se svými nápady najdou v tomto oboru  perspektivní kariéru a pro svět  navrhnou  třeba  řadu nových technologií, objeví a popíší nové materiály, zkonstruují nové přístroje a vymyslí nové metody měření, zkrátka budou stát u zrodu nových myšlenek v základním výzkumu či aplikací a  inovací, po kterých se neustále volá ....

Není čas otálet, 1. ledna jsme již začali...

1768o.jpg

******* V roce 2017  připravujeme opět několik desítek akcí,

harmonogram pravidelně aktualizujeme.

Reservováno, či proběhlo již celkem    68 akcí     *******


LISTOPAD  (3)

2.11.2017 - Den (s) vědcem - návštěva studentů bakalářského studia VŠB TU Ostrava (ca 30 studentů). Po úvodní přednášce představující ÚFCH JH a VaV našich vědců (K.Stejskalová) studenti navštíví vybrané laboratoře oboru chemické fyziky (Z. Zelinger).


9.11.2017- Den otevřených dveří ÚFCH JH -  máme připraven tradiční pestrý  program 3 dopoledních přednášek a celodenních exkursí (vždy v trvání 1 hodiny, návštěva výběru 3 pracovišť). Reservace nutná - bude spuštěna v září.


13.11.2017 - Vidím, sahám, vnímám - čtvrtý den praktik v našich laboratořích absolvují vybraní studenti 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce")

ŘÍJEN  (3)

3.10.2017 -  Workshop Chemie není nuda pro deváťáky ze ZŠ Palachova ze Žďáru nad Sázavou.


18.10.2017 - Vidím, sahám, vnímám - druhý den praktik v našich laboratořích absolvují vybraní studenti 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce").


25.10.2017 -  Vidím, sahám, vnímám - třetí den praktik v našich laboratořích absolvují vybraní studenti 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce")


ZÁŘI  (5)

12.9.2017 -  Vernisáž výstavy Věda a umění/umění a věda v Galerii 4P. Připravil Svatopluk Civiš, vědec v Odd. spektroskopie (více o výstavě). Výstava potrvá do 20. října 2017.14.9.20017 -  KOnference o ROzpoznání NAnadání (KORONA 2017) v Brně. Projekt Otevřená věda AV ČR  a aktivity ÚFCH JH v něm i mimo něj  (dlouhodobá práce týmu PEXED s talentovanými studenty a žáky) představí ve svém krátkém vystoupení a  posteru K. Stejskalová (program konference).


21.9.2017 -  Zahajujeme třetí rok výuky žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků, 1x měsíčně, 9-12 hodin).


21.9.2017 - Zahajujeme  chemický kroužek Věda není nuda pro žáky ZŠ (2.-5. třída).

Bližší info k přihláškám (celkem pro 10-12 zájemců).


26.9.2017 -  Den (s) vědcem pro třicítku studentů sexty z Jeronýmova Gymnázia z Liberce. Na programu budou dvě přednášky a exkurse do několika laboratoří ústavu.


SRPEN  (4)

17.8.2017 - Jednodenní kurz experimentální výuky chemie pro SŠ pedagogy, v rámci Letního vědeckého kempu 2017 (společně projekt Otevřená věda AV ČR  a Amgen Teach VŠCHT), realizujeme pro desítku pedagogů ve středisku Bartošova Pec - Ondříkovice (tým PEXED).


21.-25.8.2017-  tradiční srpnovou týdenní letní školu NANOškola 2017 navštívi 30 středoškoláků z ca 20 škol z celé ČR.


23.8. 2017 - Jednodenní kurz, jak experimentovat v rámci mimoškolních aktivit se žáky 1. stupně,  pro ZŠ pedagogy, v rámci týdne s projektem Otevřená věda pedagogům, realizujeme pro desítku pedagogů ve středisku Bartošova Pec - Ondříkovice (tým PEXED).


28.8. a 29.8.2017 -  Na dvě dopoledne  k nám  ještě zaskočí experimentovat desítka žáků z kurzu C letošního sobotního programu Cesta za Nobelovkou. Máme připraveny  4 dvouhodinové experimenty v naší učebně s lektory týmu PEXED.


ČERVENEC  (1)

4.7.2017 -  Elektrochemii svou několikahodinovou přednáškou přijel představit ca 50 účastníkům soustředění LOS Běstvina 2017  profesor Jiří Ludvík, Odd. molekulární elektrochemie ÚFCH JH, náš letitý výkonný přednášející a lektor středoškolských stáží (ať v projektech Otevřené vědy AV ČR, či v našem projektu Tři nástroje).

ČERVEN  (12)

1.-28.6.2017 - putovní výstava Příběh  kapky (již 24. expozice) zavítá  do prostor nové Knihovny chemie PřF UK Praha (Albertov). Návštěvnost výstavy (včetně Muzejní noci a doprovodných programů - ca 1000 zájemců).


2.6.2017 - Program Den (s) vědcem pro žáky Gymnázia J. Kainara z Hlučína a žáky 3 ZŠ z Hlučínska (zapojeni v projektu EMISE). Celodenní program přenášek, praktik a workshopů navštívilo 45 žáků s pedagogy.


8.-10.6. - náš ústavní stánek  na Veletrhu vědy 2017 v Letňanech (organizuje projekt Otevřená věda AV ČR) navštívilo téměř 1500 zájemců.


6., 13. a  20.6 2017 -  celkem 12 komentovaných prohlídek v rámci programu Dny chemie s Nobelistou (společně uspořádala Knihovna chemie PřF UK a ÚFCH JH - výstava Příběh kapky)  navštívilo 180 středoškoláků s pedagogy z 12 různých škol z celé ČR (přednesla K. Stejskalová).


14.6.2017 -  Praktika ve třech laboratořích pro 15 vybraných žáků 3. ročníků MSŠCH Praha pořádáme v rámci společného vzdělávacího projektu.


16.6.2017 - Workshop Chemie není nuda navštívilo 19 žáků (a 2 pedagožky) 7. ročníku z 15. ZŠ z Plzně.


22.6.2017 - pokračuje dopolední výuka žáků domoškol, dnes opáčko, protože končíme školní rok. Děti laborovali na 4 stanovištích. (realizuje tým PEXED; účast 12 žáků).


23.6.2017 - Workshop Chemie není nuda navštívilo 22 žáků (a 2 pedagožky) 8. ročníku z 15. ZŠ z Plzně.


24.6. 2017 -  poslední letošní sobotní kurz experimentování Cesta za nobelovkou  navštíví děti a žáci (MŠ a ZŠ), téma cukry a jejich analýza v potravinách (realizuje tým PEXED; 37 dětí).


27.6.2017-  Poslední letošní workshop  Chemie není nuda v TKM DDM Litoměřice navštívilo 15 žáků ZŠ (výběr ze 7 až 9. ročníků).

KVĚTEN  (9)

2.5.2017 - workshopy Chemie není nuda navštíví gymnazisté (kvarta) z Gymnázia J.Heyrovského z Prahy 5  (realizuje tým PEXED; účast 20 žáků se 2 pedagogy).


9.-10.5. - tradiční každoroční konferenci našich studentů Seminář studentů ÚFCH JH navštívilo ca 40 studentů a vědců (23 prezentujících studentů).


20.5. 2017 -  čtvrtý letošní sobotní kurz experimentování Cesta za nobelovkou  navštíví děti a žáci (MŠ a ZŠ), téma chromatografie. (realizuje tým PEXED; 37 dětí).


22.5.2017 -  2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví předškoláci z CMŠ z Prahy - Kamýk (45 návštěvníků).  Realizuje K.Stejskalová.


23.5.2017- Návštěva dětí z přírodovědného  kroužku DDM Spirála Praha 8 (1. stupeň ZŠ, účast 10 dětí). Zaexperimentují si s námi v naší učebně, ukážeme jim krásy chemie....(realizuje tým PEXED).


24.5.2017 -  Vernisáž výstavy fotografií fyzika Milana Řípy "Po zeleném ostrově na modrém kole"- v Galerii 4P. V rámci vernisáže proběhla přednáška autora k putování kolmo po Novém Zélandu (1500 km :o) ) (Realizuje Galerie 4P), 40 návštěvníků.


25.5.-.14.7. - Galerie 4P: Výstava Po zeleném ostrově na modrém kole (fotografie Milana Řípy, ca 250 návštěvníků).


25.5.2017 - pokračuje dopolední výuka žáků domoškol, dnes na téma chromatografie listových barviv (realizuje tým PEXED; účast 12 žáků).


25.5.2017 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení maturantům z Gymnázia Litoměřická z Prahy 9. Chodí k nám každoročně, pořádáme v sále Rudolfa Brdičky (účast celkem 250 žáků, rodičů, pedagogů aj. hostů).

DUBEN  (8)

6.4. 2017 -  2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví předškoláci z MŠ Dolákova Praha 8.  Realizuje K.Stejskalová (40 dětí + 3 učitelky).


10.4. 2017 -  další 2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví další děti z MŠ Dolákova Praha 8 (45 zájemců).  Realizuje K.Stejskalová.


13.4.-25.5.2017 - plakátová část putovní výstavy Příběh  kapky (již 23. expozice) zavítá  do prostor Technického klubu mládeže při DDM Litoměřice. Připravila  K. Stejskalová a M. Heyrovský, návštěvnost ca 400 nájemců.


20.4.2017 - finále soutěže Bystré hlavy pořádané Goethe Institutem v Praze se zúčastníme prostřednictvím Dr. K. Stejskalové, která zasedá v komisi soutěže středoškolských prací (za chemii; účast ca 35 hostů).


21.4.2017 -  workshop Chemie není nuda navštíví deváťáci ze dvou tříd ZŠ Brigádníků z Prahy 4 (realizuje tým PEXED; účast 25 žáků se 3 pedagogy).


22.4. 2017 -  třetí letošní sobotní kurz experimentování Cesta za nobelovkou  navštíví děti a žáci (MŠ a ZŠ). AA - Aprílová sobota bude plná alchymistického pokusování... (realizuje tým PEXED; 37 dětí).


26.4.2017 - 3 workshopy na téma Bílkoviny proběhnou pro žáky pozvaných ZŠ škol z Litoměřic (v TKM DDM Litoměřice) (realizuje tým PEXED; účast 52 žáků a 3 pedagogové)..


27.4.2017 -  pokračuje dopolední výuka žáků domoškol v tématu Uhlovodíky a jejich deriváty (realizuje tým PEXED; účast 10 žáků).

BŘEZEN  (10)
6.3. 2017- workshop pro páťáky ze ZŠ Meteorologická z Prahy 4 na téma Až mně jednou potká chemie (účast 22 žáků, 2 pedagogové; fotogalerie pořízená pí učitelkou; náš Fb).

14.3. 2017 -  2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví předškoláci v MŠ Jinočany.  Realizuje K.Stejskalová (účast 32 žáků a 3 pedagogů).

15.3.-11.4.2017 - Putovní výstava Příběh  kapky (již 22. expozice) zavítá na měsíc do Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova v Liberci. Připravila  K. Stejskalová a M. Heyrovský (výstavu navštívilo ca 900 žáků, pedagogů a zájemců z veřejnosti).


16.3. Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: Důkaz vitamínu C a zase kousek názvosloví uhovodíků...  (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 12 žáků). Realizuje K.Stejskalová.


16.3. 2017 - Hvězdárna Brno, přednáška Dr. Martina Feruse na téma "Chemie vzniku života aneb O pekle na Zemi" (pro 180 návštěvníků; sleduj zde).


18.3. 2017 - zahájíme druhé pololetí sobotních experimentálních kursů Cesta za Nobelovkou. kurz A (16 dětí, 5-7 let), kurz B (11 dětí, 8-11 let) akurz C (9 žáků, 12-15 let). Více viz -stránka programu. Březnový kurz se ponese ve jménu Hustoty (účast 36 žáků).


20.3.2017 -   celodenní program pro tercii z Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- worskhop Chemie není nuda, exkruse do nanocentra a program Marťan, aneb dá se přežít na Marsu ? Ano - se znalostmi z hodin chemie a  fyziky :o)  (účast 30 žáků a 2 pedagogů).


24.3. 2017 -  Ve spolupráci s MSŠCH z Prahy 1 pořádáme ekurzi pro turecké studenty (v rámci jejich společného zahraničního  projektu). Program v angličtině zahrnoval návštěvu 3 F-CH laboratoří, počet účastníků 15.


27.3.2017 - Den s Jaroslavem Heyrovským (přednáška pro pedagogy a komentované prohlídky pro žáky školy) v prostoru výstavy Příběh kapky  v Liberci, k připomenutí 50. výročí umrtí J.Heyrovského (20.12.1890 - 27.3.1967). (30 účastníků; realizuje K. Stejskalová).


28.3. Den s Jaroslavem Heyrovským - 2 přednášky (od 9:30 a 11 hodin) pro žáky  Gymnázia J.Heyrovského z Prahy 13. Realizuje K.Stejskalová. (230 účastníků z několik a tříd).


ÚNOR (6)

7.2. 2017 - Dvě chemdidla Posviť si citronem na duhu zažijí předškoláci MŠ Duha z Prahy Košíř. Realizuje K.Stejskalová (účast 34 dětí, 4 učitelky).


11.2.2017 - Objevitelský den na Bigy Žďár n.Sázavou - zapojili jsme se naší sérií workshopů na téma Přírodní látky (tj. bílkoviny a cukry plné COHN...), program pro 24 žáků ZŠ v laboratoři v BIGY Žďár n. Sázavou. Realizuje tým PEXED (celková účast 63 žáků, desítka lektorů).


14.2.2017- Jedeme (klasika :o) ) 2 série 100 minutových workshopů Chemie není nuda pro žáky 6.-9.tříd ze dvou ZŠ v TKM DDM Litoměřice (ZŠ Lingua Universal a ZŠ Havlíčkova Litoměřice) Realizuje tým PEXED (účast 54 žáků) (článek v Litoměřickém deníku).


15.2. - 11.4.2017 - putovní výstava NANORMÁLNÍ SVĚT - z naší Galerie 4P poputuje do Technického klubu mládeže při DDM do Litoměřic. 12 posterů tak bude seznamovat děti z centra a okolních škol s řadou nanotechnologií a vychytávek v  oboru NANO (výstavu připravil  ÚPT AV ČR z Brna ve spolupráci se serverem SCI LINE; realizuje tým PEXED); návštěvnost ca 400 dětí a pedagogů, rodičů.


16.2. Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: Začínáme uhlovodíky...  (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 15 žáků). Realizuje K.Stejskalová.


17.2.-10.4.2017 -  Otto Wichterle: vědec a vynálezce. Putovní výstava 10 posterů (výstavu vytvořil ÚMCH AV ČR a Česká centra a ) seznamuje širokou veřejnost s velikánem makromolekulární chemie. Výstava je uspořádána  v prostoru  Galerie 4P (v přízemí ÚFCH JH; účast 250 návštěvníků).


LEDEN (7)
1.1.-13.2.2017) -  putovní výstavu fotografií  Nanosvět očima mikroskopů  jsme již v prosinci zapůjčili do  Klubu technické mláděže při DDM Rozmarýn Litoměřice (instalována v prostoru chodby před učebnami TKM)  (účast ca 400 návštěvníků).

3.1.-13.2.2017- putovní výstava NANORMÁLNÍ SVĚT - v naší Galerii 4P (v přízemí budovy ústavu)  se prostředníictvím 12 posterů seznámíte s řadou nanotechnologií a vychytávek v  oboru NANO (výstavu připravil  ÚPT AV ČR z Brna ve spolupráci se serverem SCI LINE) (účast 250 návštěvníků).

1.1.-31.12.2017 -  V lednu zahajujeme 6 nových celoročních stáží v projektu Otevřená věda  AVČR 2017. Ke svým lektorům - J. Rathouský, P. Kubelík, M. Ferus, M. Zlámalová, M. Klusáčková a K. Stejskalová, "najede"  6 nových středoškolských stážistů z celé ČR.

16.1.2017 -  Odpolední praktické měření ve třech laboratořích (hmotnostní spektrometrie,; elektronová mikroskopie; příprava nanočástic stříbra) absolvují žáci biologicko-chemických praktik (PCHB)  z Karlínského gymnázi v Praze 8 (účast 12 žáků s ped. A. Lachmanovou a J .Rezkem). Realizuje tým PEXED (shrnutí a fotogalerie).

21.1.2017 -  Cesta za Nobelovkou (5.díl) - pokračuje program sobotního experimentování pro žáky ZŠ (kurz BC) a předškoláky (kurz A) (celkem 5 sobot). Pátá  sobota bude  věnovaná  analýze potravin, protože hledáme pro člověka důležité látky ... (celkem  27 přihlášených). Kurz bude od března pokračovat pro  nově přihlášené či pokračující zájemce (kurz A, B, C) novými tématy. Realizuje tým PEXED.

26.1. 2017 -    Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: pokračujeme v prosincovém tématu  Elektrochemie (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 15 žáků). Realizuje K.Stejskalová.

31.1.2017 -  Chemické divadélko Posviť si citronem na duhu navštíví děti z Mateřského centra Mazánek v Praze 8 (9 dětí 3 učitelky). Realizuje K.Stejskalová.AKTUALITY

25.7.2017 - Program NANOškoly 2017 je na světě !!!

Rok se sešel s rokem a my budeme za měsíc končit týdenní letní NANOškolu 2017 (21.8-. 25.8.20

4.4.2017 - Harmonogram Magie chemie 2017 se plní.....

Od začátku roku již proběhly téměř tři desítky akcí a máme řadu reservací až do prázdnin.
16.1.2017 - Den(s) vědcem pro 12 studentů PCHB seminářů z Karlínského gymnázia

Dnes se ve 3  našich laboratořích odehrála první praktika nového roku 2017. Účastnila se jich

2.1.2017 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2016

Skončil rok 2016, ať žije rok 2017 ! Abychom rok 2016 mohli uzavřít, bylo třeba spočítat návš

5.12.2016 - Každoroční předvánoční Výstava amaterských prací našich vědců

5.12.-9.12.2016   Pr

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Magie Chemie 2017 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2017 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist